Category: اجاق خورشیدی

غذا پختن با خورشید

پخت و پز با خورشید گویا بسیار ساده هستش و حتی اجاق های ساده ای می شه ساخت که بسیار کارآمد هستن.

اجاق غذاپزی خورشیدی

سایت شبکه جهانی پزنده های خورشیدی در این زمینه اطلاعات زیادی داره (حتی به زبان فارسی): http://solarcooking.wikia.com
یکی از این سیستم های ساده که به زبان فارسی ساختش توضیح داده شده در این لینک معرفی شده.

به زودی در بین شکل های مختلف اجاق خروشیدی یکی رو انتخاب و اطلاعات فنی اش رو اینجا بارگذاری می کنم.
در قدم بعدی اقدام به ساختش می کنم و اطلاعات رو مرحله به مرحله اینجا خواهم گذاشت.