Category: دوچرخه

سومین کارگاه مهارت های دوچرخه سواری ایمن در شهر

سومین کارگاه آموزشی تئوری عملی مهارت های دوچرخه سواری ایمن در شهر
جمعه ۹۲/۱۲/۲۳ ساعت۱۱ الی ۱۳ فضای میانی پارک خیابان باهنر
۱- مواجه صحیح با اتومبیل ها در خیابان
۱-۱- انتخاب مسیر حرکت در کنار اتومبیل ها برحسب نوع آنها و موتور ها
۱-۲- شیوه آگاه کردن رانندگان از مسیر حرکتمان
۱-۳-نقاط کور آینه های اتومبیل هاو فاصله یابی صحیح از آن
۱-۴-رفتار شناسی انواع رانندگان اتومبیل و موتور
۱-۵-در زمان حادثه احتمالی چه کنیم
۲- تعامل با عابران در کوچه هاو خیابان
۲-۱- رفتار شناسی عابران پیاده
۲-۲- عبور صحیح کنار عابران مختلف
۳- ریشه های عدم رغبت در ترجیه دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه در شهر
۳-۱- امتیازات نادیده گرفته شده
۳-۲- آسیب شناسی دوچرخه سواری خانم ها
۳-۳- ریشه های فرهنگی بازدارنده و باور های غلط ترویج شده
۴- تسلط بر دوچرخه شامل چیست و چگونه بدست می آید
۴-۱- تعادل و شکل صحیح بدن برروی چرخ وتمرینات مرتبط
۴-۲- اعتماد بنفس
۴-۳- میدان دید وسیع و تمرکز
۴-۴- فاصله یابی با توجه به سرعت حرکت و تمرینات مرتبط
۴-۵- ترمز های صحیح
۴-۵- بررسی مکانیکی اولیه و خود عیب یابی

صورتجلسه ششم دوچرخه مورخ ۳۰ بهمن ۹۲

صورتجلسه ششم دوچرخه مورخ ۳۰/۱۱/۹۲

۱-     دادن گزارش اجمالی از سوی محمد قائم پناه در خصوص روند پیشرفت ثبت NGO
۲-    گزارش برنامه پایش خطوط دوچرخه از تقی آباد تا پارک ملت با تعداد ۲۰ نفر توسط محمد قائم پناه
در این خصوص با توجه به علاقه مندی آقای حیدری (مسئول آموزش اداره محیط زیست) مقرر گردید زمان برنامه های پایش و دیگر برنامه ها و گزارش برنامه به اطلاع ایشان برسد
۳-    مقرر گردید در خصوص رنگ کردن شکل دوچرخه بر روی خطوط دوچرخه مهیار مقیمی توسط اعضا کمیته تحقیق و تفحص پیگری های لازم انجام دهد.
۴-    مقرر گردید دستور جلسه از قبل توسط ایمیل اطلاع رسانی گردد.
۵-    مقرر گردید در جلسات برنامه های اصلی و کلی بیان و مطرح گردد و مسائل دیگر در هر کمیته تخصصی بحث و پیگری گردد.
۶-    مقرر گردید آقای شهابفر به عنوان رئیس کمیته آموزش برنامه ریزی های لازم در خصوص کارگاه دوچرخه سواری انجام دهد.
۷-    مقرر گردید در برنامه های پایش جهت هماهنگی، نظم و انسجام بیشتر نکات لازم بیان گردد در این خصوص مقرر گردید همراه با آقای سعادت (مسئول برگزاری پایش خطوط دوچرخه) حداقل یکی از اعضا اصلی حضور داشته باشد.
دستور جلسه بعدی
۱-    پیش نویس آیین نامه
۲-    نتیجه کار گروه تحقیق  تفحص
۳-    برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه دوچرخه

دوچرخه سواری برای اعتلای فرهنگی

باشگاه شهر دوچرخه

برنامه رکاب زدن دسته جمعی در تاریخ ۲۳ بهمن ۹۲ با حضور بیست نفر از دوچرخه سوارهای مشهدی برگزار شد.
این برنامه که برای اعتلای فرهنگ دوچرخه سواری از میدان تقی آباد شروع شد در مسیر اختصاصی دوچرخه احمدآباد و ملک آباد ادامه یافت و در میدان آزادی خاتمه یافت.
در این برنامه دوچرخه سواران با انواع موانع بر روی مسیر اختصاصی دوچرخه روبه رو شدند از قبیل موتورهای پارک شده روی خط دوچرخه و تعداد زیادی اتوموبیل پارک شده روی خط دوچرخه ملک اباد. که از برخی رانندگان اتوموبیل ها درخواست شد وسیله نقلیه خود را جا به جا کنند. برخی از این ماشین ها در برنامه دوچرخه سواری قبلی نیز روی خط دوچرخه پارک شده بودند.

امید است عابرین پیاده و رانندگان اتوموبیل ها به رفت و آمد دوچرخه سوارها توجه بیشتری نشان دهند، تا اینکه روزی شاهد استفاده بیشتر از این وسیله پاک باشیم.

رکاب می زنیم برای زندگی

باشگاه شهر دوچرخه مشهد

از میدان تقی آباد، ابتدای خیابان احمدآباد، رکاب خواهیم زد تا درب فرعی پارک خورشید در انتهای هاشمیه ۷۵.
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۶
کلاه ایمنی، چراغ دوچرخه و لباس گرم همراه داشته باشید.

در صورت نیاز به هماهنگی تلفنی با شماره ۰۹۱۵۳۱۶۳۴۶۳ تماس بگیرید.

جلسه باشگاه شهر دوچرخه – ۲۹ دی ۱۳۹۲

گزارش جلسه چهارم باشگاه درون شهری شهر دوچرخه – ۲۹ دی ۱۳۹۲ روز هوای پاک – محل: رستوران گیاهی خانه
اعضای حاضر: آقایان :مهیار مقیمی، محمد قائم پناه، حمید شهابفر، بهزاد سعادت، محسن میزانی خانم ها:مهدیه اسدیان،
۱-  ارائه گزارش خانم مهدیه اسدیان در رابطه با پیگیری با پیمانکار ایستگاه های دوچرخه سواری که با وجود چندین بار تماس با شرکت مورد نظر برای  تنظیم جلسه، اقدامی از جانب شرکت مذکور صورت نگرفته است و مقرر گردید در صورت عدم تماس از جانب شرکت با آقای قربانی (رئیس شرکت) تماس گرفته و موارد مورد نظر مطرح گردید، همچنین بحث جوش دادن لوله بر روی دوچرخ های ایستگاه (گزارش مربوط به ملاقات حضوری با خانم پروچ در سازمان ترافیک) می تواند مبنای تعامل و ارتباط ما با آن شرکت باشد.
۲-  گزارش تیم تحقیقی مربوط به سازمان ترافیک از طرف آقای مهیار مقیمی به شرح ذیل مطرح گردید:
تیم تحقیق شامل خانم مریم صادقی از اعضا قدیمی گروه دوچرخه و یکی از اعضا جدید به نام آقای علی ملک زاده با خانم پروچ (سرپرست کنترل پروژه) در تاریخ ۱۶/۱۰/۹۲ قرار گذاشته و تقریبا به ۴۰ درصد سوالات مورد نظر پاسخ داده شده و ۶۰ درصد باقی مانده است (شرح کامل گزارش در همین صفحه قرار دارد) در این خصوص مقرر گردید آقای مهیار مقیمی با تیم تحقیقی نشستی به صورت حضوری جهت علل نگرفتن اطلاعات کامل و عدم دریافت تمامی سوالها داشته باشد.
۳-    گزارش حمید شهابفر در خصوص ثبت NGO در سازمان ملی جوانان
با توجه به محدویت سنی در این سازمان ملی جوانان مقرر گردید ثبت NGO از طریق موارد دیگر (اداره کار) پیگری گردد
در این خصوص مقرر گردید خانم مهدیه اسدیان و آقای بهزاد سعادت از اداره محیط زیست پیگری نمایند
۴-  پیشنهاد گردید جهت تبلیغات از اسپانسر استفاده گردد، در این رابطه اعضا حاضر پیشنهادات زیر را مطرح و به معایب و حسن های هر مورد پرداختند:
الف- استفاده ازجلیقه با طرح ها و رنگ های متفاوت
ب- پوستر و یا کاغذ چاپی و نصب بر روی لباس
ج- استفاده از پرچم بر روی فرمان دوچرخه و یا نصب بر روی پشت دوچرخه و یا به صورت آویزه بر روی فرمان دوچرخه
۵-  برنامه های دوچرخه سواری بر روی خطوط دوچرخه که در این مورد زمان و هدف مورد بحث قرار گرفت و مقرر گردید با توجه به کوچک بودن افراد گروه و غیر قابل پیش بینی بودن برنامه هر ماه یک بار برنامه با اهداف مختلف و توام از جمله پایش خطوط، فرهنگ سازی و همچنین بسته به شرایط انجام گیرد (مسئول آقای بهزاد سعادت)
پیشنهادات متفرقه
۱-    استفاده از روزنامه ها با تاکید بر شهرآرا جهت انعکاس خبری
۲-    موارد که در برنامه پایش دوچرخه در روز هوای پاک (۲۹ دی) پیش آمد بررسی و پیگری گردد.

گزارش روز هوای پاک ۱۳۹۲

در روز هوای پاک، ۲۹  دی ۹۲ در برنامه ای با عنوان رکاب می زنیم برای زندگی، حدود ۱۵ دوچرخه سوار بودیم که همراه با هم مسیر اختصاصی دوچرخه از کوهسنگی تا تقی آباد و تقی آباد تا فلکه پارک رو رکاب زدیم… نه فقط رکاب زدیم که سعی کردیم مقداری هم فرهنگسازی کنیم.

دوچرخه سواری درون شهری

نماد دوچرخه شهرداری خودش ۷۵٪ مسیر خط دوچرخه رو بسته بود. این موضوع رو از طریق سازمان ترافیک پیگیر خواهیم شد. کسی داوطلب هست، هماهنگ کنیم با این عکس بره سازمان ترافیک و موضوع رو با کمک هم پیگیری کنیم؟

باشگاه دوچرخه سواری درون شهری - شهر دوچرخه

بخشی از خط دوچرخه اطراف میدون تقی آباد که هیچ علامتی که نشون بده خط دوچرخه هستش، نداره. با سازمان ترافیک پیگیری خواهد شد…

باشگاه دوچرخه سواری درون شهری - شهر دوچرخه

سر راه رفتیم ایستگاه پلیس میدون تقی آباد (ورودی تاریک وسط عکس که تابلوش هم چندان واضح نیست) که دوباره هم بگیم ماشین های روی خط دوچرخه رو جریمه کنن… که خوب رئیس نبود و به صحبت با یه سرباز خوب وظیفه بسنده کردیم

باشگاه دوچرخه سواری درون شهری - شهر دوچرخه

با پلیس هایی که سر راه می دیدیم صحبت کردیم که ماشین های روی خط دوچرخه رو جریمه کنن و راستش هر دو پلیسی که در دو جای مختلف دیدیم گفتن این کار رو می کنن… چه عالی یعنی…

باشگاه دوچرخه سواری درون شهری - شهر دوچرخه

موتورهایی که روی مسیر دوچرخه بود رو جابه جا کردیم. با صاحبای بعضی هاشون صحبت کردیم. با یه پیک موتوری که موتورهاش رو همیشه روی خط دوچرخه می ذاره، صحبت کردیم…

باشگاه دوجرخه سواری درون شهری شهر دوچرخه

با راننده تمام ماشین های سر راه صحبت کردیم و خواستیم ماشین شون رو جا به جا کنن.

باشگاه دوچرخه سواری درون شهری شهر دوچرخه

بچه ها در حال زنگ زدن برای پیدا کردن راننده یه ماشین تا بیاد و ماشینش رو جا به جا کنه…

باشگاه دوچرخه سواری درون شهری شهر دوچرخه

اگه صاحب یه ماشین رو پیدا نمی کردیم که بگیم ماشینش رو جا به جا کنه براش پیغام می ذاشتیم…

دوچرخه سواری روز هوای پاک ۹۲

برنامه رکاب زدن دسته جمعی
۱۰ صبح یکشنبه ۲۹ دی ماه ۹۲
از پارک کوهسنگی ابتدای خط دوچرخه، تا میدان تقی آباد، و از تقی آباد تا میدان فلسطین و از میدان فلسطین تا فلکه پارک از مسیر اختصاصی خط دوچرخه رکاب خواهیم زد و از ماشین هایی که روی خط پارک کردن خواهیم خواست ماشین ها شون رو جابه‌جا کنند.

لطفن با کلاه ایمنی بیایید و به دوستان تون اطلاع بدید.
پس از پایان برنامه در فلکه پارک هر کس مایل باشه می تونه تا انتهای وکیل آباد رکاب بزنه.

در صورت نیاز به هماهنگی با شماره ۰۹۱۵۳۱۶۳۴۶۳ در تماس باشین.

گزارش ملاقات با خانم ، مدیر کنترل پروژه سازمان ترافیک

گزارش ملاقات با خانم ، مدیر کنترل پروژه سازمان ترافیک

جلسه در ساعت ۷:۵۰ روز دوشنبه ۱۶ دی ماه در محل سازمان ترافیک بخش کنترل پروژه در ساختمان ایستگاه قطار شهری غدیر برگزار شد.

گفتگو دوستانه ای بود در حالی که پیرامون موضوعات مهمی بحث شد. به دلیل علاقه خانم پروچ به دوچرخه سواری بانوان و بدبینی های که در مورد عملی شدن آن داشت، بعد از اینکه متوجه دوچرخه سوار بودن من شد، ابتدا گپ و گفتی در این مورد داشتیم و بسیار متعجب بود که چرا من در این سالها دچار مشکل نشدم، من هم به طور مختصر گزارشی در مورد فعالیت های دوچرخه سواری بانوان در دو سال گذاشته دادم مثل استعلام از مراجع تقلید و پلیس به منظور گرفتن احکام شرعی و قانونی، برگزاری کارگاههای دوچرخه سواری و تعداد قابل توجهی از خانم هایی که در برنامه های گروهی شرکت می کردند. خانم پروچ در این مورد اشاره کرد که تمامی تلاشش را می کند که بحث را جنسیتی نکند، مثلا در فرم نظر سنجی که در مورد دلایل استفاده یا عدم استفاده از دوچرخه، به ما نشان داد، مخالف سوالی بود که از مردان پرسیده شده که ، اگر همسران یا دخترانشان قصد استفاده از دوچرخه را داشتن آیا رضایت دارند یا خیر؟! ، علارغم نارضایتی نسبت به طرح این سوال ولی نتیجه به نظرش رضایت بخش بود ، حدود ۶۵ درصد آمار نشان دهنده رضایت بوده است(جامعه آماری:شهر مشهد ، مسئول گرفتن آمار: اداره آمار و سرشماری استان خراسان رضوی ) خانم پروچ همینطور به دفاع آقای فیاضی، یکی از اعضای کمسیون فرهنگی در جلسه شورای شهر، از مساله توجه به دوچرخه سواری نه به عنوان فعالیت تفریحی ورزشی بلکه وسیله حمل و نقل عمومی اشاره کرد و تاکید داشته که ساختن مکانهایی مخصوص بانوان برای دوچرخه سواری کمکی به حل این مشکل نمی کند.

پس از این گفتگو که بیشتر صورتی درد دل گونه داشت به مساله خطوط دوچرخه پرداختیم، موضوعاتی که در این گفت گو به آن پرداخته شد، طور خلاصه به ترتیب زیر است:

  • تخصیص بودجه کمتر نسبت به سال گذشته به ساخت ، تعمیر و نگهداری خطوط دوچرخه: بودجه ای که برای امسال در نظر گرفته شده حدود ۷۵۰ میلیون تومان است که این رقم برای ساخت خط دوچرخه وکیل آباد(آزادی تا دانش آموز)و خط دوچرخه امامت (منطقه ۱۱ مسئول ساخت آن است) در نظر گرفته شده، و همینطرر تعمیر خطوط دوچرخه گوهسنگی و شهید صادقی.

  • از ۱۵۰ کیلومتر تنها ۴۰ کیلومتر آن ساخته شده است.(مطالعات در حال انجام با هدف گسترش خطوط به اداره ها مانند استانداری ها، شهردای ها و سایر اداره های دولتی، منجر به گسترش طرح ۱۲۰ کیلومتر به ۱۵۰ کیلومتر شده است)

  • مشکل فنی در ساخت خطوط دوچرخه در برخی از قسمتهای طرح: به دلیل بی توجهی در در نظر گرفتن خطوط دوچرخه هنگام ساخت پیاده روهها، اجرای طرح با مشکلات جدی مواجه است، مثل قسمتهایی از شهر که خیابان و پیاده روههای کم پهنا دارد، در این بخش طرح پیشنهادی خانم پروچ، برای ساخت معابر و بزرگراههای جدید، این بود که با فشار به بخش احداث پیاده رو ها و معاونت فنی شهرداری، خواست که هنگام ساخت کمربندی ها و پیاده رو ها به این مساله توجه کنند. و در مورد بخش های ساخته شده گفت که راحت ترین راه برای داشتن خط دوچرخه، کشیدن خط در خیابان است که لازمه توجه به این خطوط فرهنگ سازی و همکاری پلیس(راهنمایی رانندگی) می باشد( به گفته خانم پروچ پیوستن راهنمایی رانندگی به شهرداری به تصویب رسیده و در آینده نزدیک اجرا خواهد شد).

  • ساخت پل ها و دوربرگردن های غیر همسطح: به گفته پروچ این پل ها در قسمتهای پر خطر (سالیانه حداقل ۱۰کشته دارد) ساخته می شوند و با پیش بینی سازمان ترافیک شهر مشهد نیاز به ساخت ۲۰ پل غیر همسطح دارد ولی بودجه کافی برای ساخت این تعداد در نظر گرفته نمی شود، به نظر خانم پروچ ساختن این پل های ضروری هستند و معتقد بود با فشار آوردن به شورای شهر و شهرداری در ساخت پیاده رو ها و کمربندی ها به نتیجه عملی تری خواهیم رسید.

  • نقش سازمان ترافیک در، در نظر گرفتن خط دوچرخه در خیابان ها و کمربندی های در حال ساخت : خانم پروچ اشاره کرد در این بخش جلسات متعددی با شهرداری گذاشته می شود و سازمان ترافیک به سهم خود تلاش می کند تا به این امر توجه کافی شود ولی خیلی خوش بین نبود و گفت که ما(NGO شهر دوچرخه) هم با پیگیری شورای شهر به منظور اهرم فشار به شهرداری، اهمیت این موضوع را برای مسئولین تصمیم گیرنده در شهرداری، بیشتر کنیم. شاهدش هم این مساله بود که از زمانی که اعضا شورای شهر و هیئت تصمیم گیری به مساله پیاده روی در جهت داشتن شهر سالم توجه نشان دادن، بودجه و نیروی بیشتر در جهت تعمیر و ساخت پیاده رو ها در نظر گرفته شده است.

  • ایستگاههای دوچرخه: علت سرعت بالا در راه اندازی ایستگاههای دوچرخه و خریداری دوچرخه، پیشنهاد و اجرای طرح از سوی شرکت یحیی گستر طوس بوده است، تمامی پروژه اعم از سرمایه اولیه، اجرا و همینطرر سود حاصل از این کار متعلق به این بخش خصوصی است. به گفته خانم پروچ تنها دلیلی که این ایستگاهها شروع به کار نمی کنند، زنانه بودن دوچره ها است و باید شرکت به همه دوچرخه یه میله جوش دهد تا مجوز شروع کار داده شود. نکته جالب در این است که با مطالعه و به این هدف این دوچرخه ها خریداری شده است که به علت استفاده در شهر و پیاده و سوار شدن ها زیاد ، این دوچرخه ها راحت تر است.(استفاده از این دوچرخه ها مخصوص آقایان می باشد)

  • حضور یکی از اعضا NGO در جلسات : در انتها با توضیحی مختصر در مورد نقش و دغدغه اعضا ان جی اوها پیشنهاد دادم در جلساتی که در ارتباط با ساخت پیاده روهها، کمربندیها و یا بخش های مختلفی که نیاز به دفاعیات و ارائه دلایل و شواهد کافی از دید گروهی از شهروندان دوچرخه سوار است، حضور پیدا کنیم یا نماینده داشته باشیم. در اتباط با تعمیر و نگهداری خطوط هم از همکاری با ما در ارتباط با ارائه عکس ها و اطلاعات جمع آوری شده در مورد خرابی و مشکلات خطوط ابراز خشنودی کرد.

بازرس نامحسوس

هر کس که لیسانس داره و در اطراف خودش یک افسر نیرو انتظامی (با درجه سرگردی به بالا) داره که بتونه معرفش بشه، می تونه اقدام کنه و بازرس  نامحسوس اداره راهنمایی رانندگی بشن. پیشنهاد می کنیم هر دوچرخه سواری که می تونه برای بازرس نامحسوس شدن اقدام کنه تا بتونه ماشین هایی که روی خط دوچرخه پارک می کنن رو برای جریمه شدن، گزراش بده.

برای اقدام کافیست فرم مربوط به این کار رو از لینک زیر دانلود کنین:

https://www.dropbox.com/s/vvqnbh69gmianqo/bazras-form.jpg

فرم رو پر کنید و به امضای معرف خودتون برسونید و با مدارکی که در زیر فرم نوشته به اداره راهنمایی رانندگی بخش اجرائیات ببرید.
اداره راهنمایی رانندگی حاشیه میدان راهنمایی هستش.
اگه مشکلی یا سوالی توی این زمینه داشتید، خوشحال می شیم بتونیم کمک کنیم.

گردهم‌آیی دوچرخه سواری ایمن در شهر

همشهری ها و خانم ها و آقایون، بیایید دور هم جمع بشیم و درباره ایمنی در استفاده از دوچرخه در درون شهر صحبت کنیم.
نظرات برخی دوستای باتجربه تر رو خواهیم شنید و هر کسی می تونه دلمشغولی هاش رو در زمینه استفاده از دوچرخه در سفرهای درون شهری بیان کنه. بیایید با هم محیطی راحت تر برای آمد و رفت دوچرخه ها بسازیم.
مکان: رستوران گیاهی خانه، هاشمیه ۲۸، پلاک ۳۶
زمان: ۲۰ آذر ۹۲ چهارشنبه ساعت ۵ عصر الی ۷