مورچه ها و خشک کردن دانه ها بعد از باران

سفرهای آقای کرم - حسین وهاب زاده

داشتیم برمی گشتیم که دیدم انگار یه جا مقداری پر کاه ریز پخش شده. یه نگاه دقیق تر کردم، اون وسط هم یه خونه مورچه دیدم. این مورچه ها وقتی بارون میاد و دونه هاشون خیس می شه، میارن شون بیرون خشک شون می کنن بعد دوباره می برن تو خونه. دونه هایی هم که جوونه بزنن، جوونه رو قطع می کنن و می ریزن بیرون.
سفرهای آقای کرم، ده آبان ۹۲، دره ارغوان.

We were on the way back, I noticed small pieces of straw, I looked more carefully and I saw the ant house. These ants bring the seeds out to dry them after rain and when they sprout, ants cut it and throw it out.
Mr. Worm’s Journeys, Nov. 1, 2013, Mashhad, Iran.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


سه + = 6

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>