Tag: تورهای سبز کودکانه

مورچه ها و خشک کردن دانه ها بعد از باران

سفرهای آقای کرم - حسین وهاب زاده

داشتیم برمی گشتیم که دیدم انگار یه جا مقداری پر کاه ریز پخش شده. یه نگاه دقیق تر کردم، اون وسط هم یه خونه مورچه دیدم. این مورچه ها وقتی بارون میاد و دونه هاشون خیس می شه، میارن شون بیرون خشک شون می کنن بعد دوباره می برن تو خونه. دونه هایی هم که جوونه بزنن، جوونه رو قطع می کنن و می ریزن بیرون.
سفرهای آقای کرم، ده آبان ۹۲، دره ارغوان.

We were on the way back, I noticed small pieces of straw, I looked more carefully and I saw the ant house. These ants bring the seeds out to dry them after rain and when they sprout, ants cut it and throw it out.
Mr. Worm’s Journeys, Nov. 1, 2013, Mashhad, Iran.

با این همه، عمیق در درون هر یک از ما این آگاهی وجود دارد که با پیشرفت سنگین جهان به سمت یک چشم انداز کاملن شهر گشته بایستی معجزه علف های انبوه، توده به هم تنیده گیاهان کف جنگل، جویبار غلطان، درختی برای بالا رفتن و چشم اندازی برای نظاره را به طریقی برای نسل های بعد مراقبت و نگه داری کرد، همان آگاهی که با مسن‌تر شدن هر یک از ما هوشیارانه و به عمد به سایه رانده می شود.
از کتاب بوم شناسی علم عصیانگر (ترجمه حسین وهاب زاده)، فصل سرزمین به یاد مانده (نوشته گرادی کلی).

سفرهای سبز کودکانه

کودکان و هیجان برقراری ارتباط با یک پروانه

هرکودکی که در خانه بماند و از تجربه ی گرانقدر لمس طبیعت در این سالهای شکل گیری تمایلات و خواسته های طبیعیش محروم باشد به معنی آن است که ما یکی از یاران فردای خود برای حفظ طبیعت و محیط زیست دلپذیر را از دست داده ایم .کودکان را دریابید .آنان به همان اندازه به این تجربه نیازمندند که به غذا و ویتامین (عبدالحسین وهاب‌زاده).

پروژه سفرهای آقای کِرم، مجموعه ای از فعالیت ها بر محور تسهیل ارتباط کودک با طبیعت است که برای کودکان رده سنی ۵ تا ۱۱ سال طراحی شده بود. این فعالیت ها شامل برگزاری کارگاه، سفرهای یک روزه، تعامل با والدین و یا مربیان و معلمان کودکان و در نهایت تشکیل باشگاه های مستقل کودکان می گشت.
در سفرهای آقای کِرم، کودکان برای یک روز به خارج از شهر و محیطی طبیعی سفر می کردند و با مشغول شدن به بازی های آزاد و یک مجموعه از فعالیت های کاوش گرانه به تعامل با طبیعت و سایر کودکان می پرداختند. طرح ریزی و حس و حال اجرای فعالیت ها به نحوی بوده است که در پایان روز کودکان جهان خاک و آب و گیاه و حیوان را لمس کرده و بیگانگی و ترس در آنها به مهر و احترام نزدیک شود.

پروژه سفرهای آقای کرم: کی هستیم و کحا پروژه سفرهای آقای کرم: چه کار می کنیم پروژه سفرهای آقای کرم: حرف های روزانه پروژه سفرهای آقای کرم: وارد داستان شوید گزارش کار پروژه سفرهای آقای کرم