Tag: تور یک روزه

سفرهای سبز کودکانه

کودکان و هیجان برقراری ارتباط با یک پروانه

هرکودکی که در خانه بماند و از تجربه ی گرانقدر لمس طبیعت در این سالهای شکل گیری تمایلات و خواسته های طبیعیش محروم باشد به معنی آن است که ما یکی از یاران فردای خود برای حفظ طبیعت و محیط زیست دلپذیر را از دست داده ایم .کودکان را دریابید .آنان به همان اندازه به این تجربه نیازمندند که به غذا و ویتامین (عبدالحسین وهاب‌زاده).

پروژه سفرهای آقای کِرم، مجموعه ای از فعالیت ها بر محور تسهیل ارتباط کودک با طبیعت است که برای کودکان رده سنی ۵ تا ۱۱ سال طراحی شده بود. این فعالیت ها شامل برگزاری کارگاه، سفرهای یک روزه، تعامل با والدین و یا مربیان و معلمان کودکان و در نهایت تشکیل باشگاه های مستقل کودکان می گشت.
در سفرهای آقای کِرم، کودکان برای یک روز به خارج از شهر و محیطی طبیعی سفر می کردند و با مشغول شدن به بازی های آزاد و یک مجموعه از فعالیت های کاوش گرانه به تعامل با طبیعت و سایر کودکان می پرداختند. طرح ریزی و حس و حال اجرای فعالیت ها به نحوی بوده است که در پایان روز کودکان جهان خاک و آب و گیاه و حیوان را لمس کرده و بیگانگی و ترس در آنها به مهر و احترام نزدیک شود.

پروژه سفرهای آقای کرم: کی هستیم و کحا پروژه سفرهای آقای کرم: چه کار می کنیم پروژه سفرهای آقای کرم: حرف های روزانه پروژه سفرهای آقای کرم: وارد داستان شوید گزارش کار پروژه سفرهای آقای کرم